Fərqli modellər

Dəmir konstruksiya üzərində biri-birindən tamami ilə fərqli layihələr həyata  keçirmək mümkündür. Buna misal olaraq sizə Bir neçə nümunə təqdim etmək istərdik.  


Anfiteatrın hazırlanması, Təyyarə dayanacaqlarının hazırlanması

Mini və böyük idman meydançalarının  örtüklərinin hazırlanması.  Dəmir konstruksiya üzərində təkrarsız  görülə biləcək işləri, layihələri membrane vasitəsi ilə həyata keçirə mümkündür. Müasir dövrün tələblərinə cavab verən estetik, sərfəli və keyfiyytəli sistemdir. Həyət evlərində, bağ evlərində, otellərdə, restoranlar da və.s obyektlərdə günəşin, yağışın zərərli təsirindən qorumaq üçün çox əlverişli və uzun ömürlü konstruksiyadır. 

 Konstruksiya olaraq standart ölçülü  polad borulardan (layihəyə uyğun ölçülərdə), polad profillərdən və ya polad lövhələrdən (layihəyə uyğun plazma kəsimdə xüsusi kəsimlə) istifadə edilir. Konstruksiya xüsusin boya ilə boyanır.

     Örtük olaraq “-30 “+70” temperatura davamlı, suyu 100% buraxmayan, antibakterial üzlüklü, göbələk və mamır əlehinə cilalnmış, alovlanmayan parca nümunəsidir.      Qiymətləndirmə layihə əsasında aparılır.